1600 Р

Аргоноплазменна коагуляцоя патологи шийки матки 1 -2-3-тя зони (без вартосто анестезп)