1300 Р

Аргоноплазменна коагуляцоя патологи шийки матки 1 -2-га зона (без вартосто анестезп)