1000 Р

Лазерна вапоризацiя утворень м'яких тканин 1 категори складносл (утворення розмiром до 1 см) (без вартосл