1300 Р

Лазерна вапоризацiя утворень м'яких тканин 2 категори складносл (утворення розмiром 1 -2 см) (без вартосл