1500 Р

Лазерна вапоризацоя патологи шийки матки 1-2-3 зони (без вартосто анестезп)