1300 Р

Лазерна вапоризацоя патологи шийки матки 1—2 зони (без вартосто анестезп)