680 Р

Первинна хiрургiчна обробка рани 2 категорiТ складносл (пошкодження шюри та м'яких тканин розмiром 2—4 см)