Весь прайс-лист

Консультативний прийом

Консультації спеціалістів

Консультацiя акушера-пнеколога

300 грн.
Консультацiя алерголога

300 грн.
Консультацiя гастроентеролога

300 грн.
Консультацiя дерматолога

300 грн.
Консультацiя дерматолога естетична,в т.ч. ПДВ

300 грн.
Консультацiя ендокринолога

300 грн.
Консультацiя кардюлога

300 грн.
Консультацiя лiкаря-спецiалiста на дому

1000 грн.
Консультацiя мамолога

350 грн.
Консультацiя невролога

300 грн.
Консультацiя онколога

350 грн.
Консультацiя ортопеда-травматолога

300 грн.
Консультацiя оториноларинголога

300 грн.
Консультацiя офтальмолога

300 грн.
Консультацiя проктолога

300 грн.
Консультацiя пульмонолога

300 грн.
Консультацiя судинного хiрурга

300 грн.
Консультацiя терапевта

300 грн.
Консультацiя терапевта на дому

1000 грн.
Консультацiя уролога

300 грн.
Консультацiя хiрурга

350 грн.

Консультації скорочені

Консультацiя акушера-гiнеколога скорочена

200 грн.
Консультацiя алерголога скорочена

200 грн.
Консультацiя гастроентеролога скорочена

200 грн.
Консультацiя дерматолога скорочена

200 грн.
Консультацiя дитячого гастроентеролога скорочена

200 грн.
Консультацiя дитячого дерматолога скорочена

200 грн.
Консультацiя дитячого ортопеда скорочена

200 грн.
Консультацiя дитячого оториноларинголога скорочена

200 грн.
Консультацiя дитячого офтальмолога скорочена

200 грн.
Консультацiя дитячого хiрурга скорочена

200 грн.
Консультацiя ендокринолога скорочена

200 грн.
Консультацiя кардiолога скорочена

200 грн.
Консультацiя мамолога скорочена

250 грн.
Консультацiя невролога скорочена

200 грн.
Консультацiя онколога скорочена

250 грн.
Консультацiя ортопеда-травматолога скорочена

200 грн.
Консультацiя оториноларинголога скорочена

200 грн.
Консультацiя офтальмолога скорочена

200 грн.
Консультацiя педiатра скорочена

200 грн.
Консультацiя головного спецiалюта з пнекологп скорочена

450 грн.
Консультацiя проктолога скорочена

200 грн.
Консультацiя пульмонолога скорочена

200 грн.
Консультацiя терапевта скорочена

200 грн.
Консультацiя уролога скорочена

200 грн.

Процедури та манопуляцо

Сестринсько

Взяття венозноТ кpовi для дослодження

90 грн.
Внyтpiшньовеннa iн'екцiя

90 грн.
Внyтpiшньовеннa крапельна iнфyзiя 60 хв

350 грн.
Внyтpiшньом'язовa iн'екцiя

80 грн.
Подшкорна iн'екцiя

80 грн.
Тест на пеpеносимiсть лiкapськиx зaсобiв (Prik)

100 грн.

Лiкapськi: взяття мaтеpiaлy для дослодження

Аспipaцiя ендометpiю для пстолопчного дослодження

250 грн.
Бiопсiя слизовоТ шлунково-кишкового тракту при ФЕГДС

100 грн.
Взяття зошкробу

60 грн.
Взяття мазку-водбитку для морфологочного дослодження

35 грн.
Взяття матероалу для бактерюлопчного дослодження

50 грн.
Взяття матероалу для пстолопчного дослодження з розтином м'яких тканин

270 грн.
Взяття матероалу для пстолопчного дослодження за допомогою боопсойних щипцов

120 грн.
Взяття матероалу для пстолопчного дослодження за допомогою радоопетло

120 грн.
Взяття матероалу для ПЛР-дослодження

30 грн.
Взяття секрету предмохуровоТ залози для дослодження

120 грн.
Взяття та подготовка бооматероалу для зовношньоТ лабораторп

90 грн.
Панч-боопсоя шкори без вартосто анестезп

300 грн.
Пункцойна тонкоголкова боопсоя (FNAB) без контроля УЗД

180 грн.
Пункцойна тонкоголкова боопсоя (FNAB) под контролем УЗД

450 грн.

Локарськи акушерство та пнеколопя

Аргоноплазменна коагуляцоя кондилом вульви (дво зони)(без вартосто анестезп)

900 грн.
Аргоноплазменна коагуляцоя кондилом вульви (одна зона)(без вартосто анестезп)

550 грн.
Аргоноплазменна коагуляцоя кондилом стонок похви (дво стонки)(без вартосто анестезп)

600 грн.
Аргоноплазменна коагуляцоя кондилом стонок похви (одна стонка)(без вартосто анестезп)

450 грн.
Аргоноплазменна коагуляцоя кондилом стонок похви (три-чотири стонки)(без вартосто анестезп)

900 грн.
Аргоноплазменна коагуляцоя патологи вульви (без вартосто анестезп)

1100 грн.
Аргоноплазменна коагуляцоя патологи шийки матки 1 -2-3-тя зони (без вартосто анестезп)

1600 грн.
Аргоноплазменна коагуляцоя патологи шийки матки 1 -2-га зона (без вартосто анестезп)

1300 грн.
Введення внутрошньоматкового контрацептиву без вартосто спорало

380 грн.
Видалення внутрошньоматкового контрацептиву

350 грн.
Пнеколопчно процедури (тампони, ванночки, зрошення)

200 грн.
Доагностичне вишкробання цервокального каналу (без вартосто анестезп)

400 грн.
1н'екцоя в шийку матки (без вартосто медикаментов)

120 грн.
Крюдеструкцоя патологи шийки матки (без вартосто анестезп)

700 грн.
Лазерна вапоризацоя патологи вульви (без вартосто анестезп)

1100 грн.
Лазерна вапоризацоя патологи шийки матки 1-2 зони (без вартосто анестезп)

1300 грн.
Лазерна вапоризацоя патологи шийки матки 1-2-3 зони (без вартосто анестезп)

1500 грн.
Обробка кондилом лкарським засобом на дтянц до 1 км. см.

200 грн.
Огляд перед вакцинацiею "Цервариксом"

200 грн.
Огляд перед направленням на пренатальний скринiнг

130 грн.
Полiпектомiя (без вартостi анестези)

850 грн.
Радiохвильова ексцизiя патологи шийки матки (без вартосл анестези)

1300 грн.
Радiохвильова коагуляцiя кондилом вульви (дв1 зони)(без вартостi анестези)

650 грн.
Радюхвильова коагуляцiя кондилом вульви (одна зона)(без вартостi анестези)

450 грн.
Радiохвильова коагуляцiя кондилом слнок пiхви (дв1 стiнки)(без вартосл анестези)

550 грн.
Радiохвильова коагуляцiя кондилом слнок пiхви (одна стiнка)(без вартостi анестези)

450 грн.
Радiохвильова коагуляцiя патологи шийки матки (без вартосл анестези)

1200 грн.
Радiохвильова коызацiя патологи шийки матки (без вартосл анестези)

1600 грн.
Хiмiчна коагуляцiя патологи шийки матки (без вартосл анестези)

450 грн.
Хрурлчне лiкування абсцесу бартолЫовоТ залози 1 категори складностi (без вартостi анестези)

800 грн.
Хрурлчне лiкування абсцесу бартолЫовоТ залози 2 категори складности (без вартосл анестези)

1000 грн.
Хiрургiчне лiкування патологи вульви (без вартосл анестези)

550 грн.

Лiкарськi: урололя

Видалення синехiй (без вартостi анестези)

400 грн.
Видалення утворень на дтянц площою до 1 кв.см (урологiя та лнекололя)

450 грн.
Електроексцизiя гострокiнцевих кондилом статевого члену на дтянц площою до 1 кв. см

400 грн.
1нстиляцiя сечового мiхура

200 грн.
lнстиляцiя уретри

200 грн.
Катетеризацiя сечового мiхура

150 грн.
Масаж передмiхуровоТ залози (1 процедура)

200 грн.
Операци при короткiй вуздечц у чоловiкiв (без вартостi анестези)

1400 грн.
Операцiя при фiмозi (обрiзання) без вартосл анестези

3500 грн.
Операцiя при фiмозi чи неускладненому парафiмозi (розтин)(без вартосл анестези)

1400 грн.
Радiохвильове видалення утворень 1 -3 шт. (без вартостi анестези)

1000 грн.
Установка або замЫа постiйного сечового катетера

200 грн.

Лкарськи хiрургiя

Анестезiя аплкацмна

200 грн.
Анестезiя iнфiльтрацiйна

180 грн.
Анестезiя провщникова

300 грн.
Аргоноплазменна коагуляцiя утворень м'яких тканин (без вартосл анестези)

1000 грн.
Аргоноплазменна коагуляцiя утворень шгари (без вартостi анестези)

550 грн.
Видалення доброякюних утворень м'яких тканин 1 категори складносл (лiпоми, фiброми, атероми, ксантелазми, лгроми до 2 см) (без вартосл анестези)

1000 грн.
Видалення доброякюних утворень м'яких тканин 2 категори складносл (лтоми, фiброми, атероми, лгроми розмiром 2-4 см, або 2-3 утворення до 2 см) (без вартосл анестези)

1400 грн.
Видалення доброякюних утворень м'яких тканин 3 категори складносл цiброаденоми молочноТ залози або утворення бцiьше 4 см) (без вартосл анестези)

3000 грн.
Видалення новоутворень шкiри (1 новоутворення до 1 см без вартосл анестези)

650 грн.
Видалення новоутворень шгари (2-3 новоутворення або одне 1-3 см) (без вартосл анестези)

1100 грн.
Видалення новоутворень шгари (3-5 новоутворень або одне бцiьше 3-х см) (без вартосл анестези)

1450 грн.
Видалення чужорщних лл м'яких тканин 1 категори складносл (без вартосл анестези)

400 грн.
Видалення чужорщних лл м'яких тканин 2 категори складносл (без вартосл анестези)

550 грн.
Дренування гематоми

600 грн.
Зняття ногтьовоТ пластини (без вартосл анестези)

600 грн.
Зняття шцiв

250 грн.
Лазерна вапоризацiя утворень м'яких тканин 1 категори складносл (утворення розмiром до 1 см) (без вартосл

1000 грн.
Лазерна вапоризацiя утворень м'яких тканин 2 категори складносл (утворення розмiром 1 -2 см) (без вартосл

1300 грн.
Лазерна фотокоагуляцiя гнмноТ рани (перев'язка)(без вартосл анестези)

200 грн.
Лкування абсцесу лазерним скальпелем 1 категори складности (абсцес до 3 см)(без вартосл анестези)

700 грн.
Лкування абсцесу лазерним скальпелем 2 категори складности (2 i бтьше абсцеси або абсцес бтьше 3 см)(без вартосл анестези)

1200 грн.
Накладання вторинних шцiв на рану

400 грн.
Накладання пов'язки-компреса

120 грн.
Первинна хiрургiчна обробка рани 1 категори складносл (поверхневi пошкодження шкiри розмiром до 2 см)

380 грн.
Первинна хiрургiчна обробка рани 2 категорiТ складносл (пошкодження шюри та м'яких тканин розмiром 2-4 см)

680 грн.
Первинна хiрургiчна обробка рани 3 категори складносл (пошкодження шюри та м'яких тканин розмiром бтьше 4 см)

900 грн.
Пластика вуздечки язика, губи (без вартосл анестези)

350 грн.
Радюхвильова ексцизiя утвореннь м'яких тканин (без вартосл анестези)

850 грн.
Резефя ыгтя, що врю (без вартостi анестези)

850 грн.
Резегацiя ыгтя, що Bpic, лазерним скальпелем (без вартосл анестези)

900 грн.
Розтин абсцесу 1 категори cкладноcтi (абсцес po3MipoM до 3 см) (без вартосл анестези)

850 грн.
Розтин абсцесу 2 категори складносл (2 i бiльше абсцеси або абсцес 3-5 см) (без вартосл анестези)

1300 грн.
Розтин абсцесу 3 категори складносл (абсцес pозмipом бтьше 5 см) (без ваpтоcтi анестези)

2300 грн.
Склерозування судин при ваpикознiй хвоpобi (1 процедура)

3000 грн.
Склерозування судинних зipочок на дiлянцi 10х10 см

650 грн.
Тканинна пункцмна бiопciя пщ контролем УЗД (пеpедмiхуpова залоза, молочна залоза, м'яю тканини)

1300 грн.
Хipуpгiчна перев'язка 1 категори cкладноcтi

250 грн.
Хipуpгiчна перев'язка 2 категори складносл

350 грн.

Лiкаpcькi: травматололя

Внутpiшньоcуглобове введення лiкаpcького засобу

350 грн.
Внутршньосуглобове введення лiкаpcького засобу пщ контролем УЗД

600 грн.
Вправлення вивиху

500 грн.
Закрита репозицiя вщламгав (без ваpтоcтi анестези)

650 грн.
Зняття iмобiлiзуючоТ пов'язки 1 категори складносл

220 грн.
Зняття iмобiлiзуючоТ пов'язки 2 категори складносл

250 грн.
Накладання бандажноТ пов'язки (шина Шанца)

200 грн.
Накладання iмобiлiзуючоТ пов'язки 1 категори

550 грн.
Накладання iмобiлiзуючоТ пов'язки 2 категори

700 грн.
Накладання iмобiлiзуючоТ пов'язки 3 категори

750 грн.
Накладання м'якоТ фiкcуючоТ пов'язки

150 грн.
Параартикулярне введення лкарських заcобiв

230 грн.
Параартикулярне введення лкарських заcобiв пщ контролем УЗД

600 грн.
Пунгацiя обмеженних рщинних утворень

300 грн.
Пунгацiя суглобу

350 грн.

Лiкаpcькi: офтальмологiя

Видалення стороннього лла коньюктиви, pогiвки 1 категори складносл (поверхневе проникнення)

130 грн.
Видалення стороннього лла коньюктиви, ролвки 2 категори складносл (при бтьш глибокому проникнены)

250 грн.
Лкувальний масаж повiк

130 грн.
МПкроскотя вiй (на демодекс)

130 грн.
Огляд очного дна

180 грн.
Парабульбарна або субкон'юктивальна Ы'екцiя

250 грн.
Пеpиметpiя

200 грн.
Пiдбip астигматичних окуляpiв

210 грн.
Пцiр сферичних окуляpiв

200 грн.
Промивання ноcоcлiзного каналу з введеням лкарських заcобiв (без Тх ваpтоcтi)

250 грн.
Розтин абсцесу при ячмен (офтальмологiя, без ваpтоcтi анестези)

200 грн.
Тонометpiя (одноразово)

130 грн.
Тренування pезеpвiв акомодаци мiкpозатуманювання ДДА (одноразово)

100 грн.

Лiкаpcькi: неврололя

Блокада паравертебральна (1 сеанс)

350 грн.
Блокада периферичного нерву

300 грн.
Голкорефлексотератя (1 сеанс)

300 грн.
Обколювання дiлянки лiкаpcьким засобом

200 грн.

Лкарськи отоpинолаpингологiя

Блокада в нижнi ноcовi раковини з введенням лiкаpcьких заcобiв

200 грн.
Введення турунди з лiкаpcьким засобом

130 грн.
Видалення доброяюсних новоутворень оpганiв ЛОР-локалiзацiТ (без ваpтоcтi анестези)

500 грн.
Видалення арчаноТ пробки iнcтpументальне (з однieТ сторони)

220 грн.
Видалення стороннього лла з порожнини носа

300 грн.
Видалення стороннього лла глотки та гортан

280 грн.
Видалення стороннього лла з вуха

280 грн.
Вливання в гортань лкарських препаралв

200 грн.
Змащування слизовоТ ротоглотки або слухових пpоходiв лiкаpcькими засобами

100 грн.
Катетеризацiя слуховоТ труби та введення лкарських пpепаpатiв (з однieТ сторони)

200 грн.
Лазерна вазотомiя нижнiх носових раковин (двостороння)

1000 грн.
Лазерна вазотомiя нижньоТ носовоТ раковини (одностороння)

700 грн.
Лазерна коагуляцiя задньоТ cтiнки глотки

700 грн.
Лазерна коагуляцiя судин при кpовотечi з ЛОР оргаыв (без ваpтоcтi анеcтезiТ)

550 грн.
Лазерна увульопалатопластика при ронхопати (без ваpтоcтi анестези, 1 сеанс)

2000 грн.
Пневмомасаж барабанних перетинок

150 грн.
Полiпотомiя носу (без вартосл анестези)

800 грн.
Продування слухових труб по Полферу

150 грн.
Промивання верхньощелепноТ порожнини через дренаж (з одыеТ сторони)

200 грн.
Промивання зовышых слухових проходiв

100 грн.
Промивання лакун мигдаликiв Ыструментальне

220 грн.
Промивання порожнини носу по Проетцу ("кукушка")

250 грн.
Промивання арчаноТ пробки (з одыеТ сторони)

100 грн.
Пункцiя та промивання верхньощелепноТ порожнини (з одыеТ сторони)

430 грн.
Радюхвильова каустика нижнiх носових раковин (без вартосл анестезiТ)

800 грн.
Радiохвильова коагуляцiя судин при носовiй кровотечi (без вартосл анестезiТ)

300 грн.
Розтин абсцесу ЛОР-локалiзацiТ (без вартостi анестезiТ)

750 грн.
Розтин фурункула (носа, слухового прохода)(без вартостi анестези)

500 грн.
Тампонада носу передня марлевим тампоном

200 грн.
Туалет вуха (одна процедура)

100 грн.
Туалет носу (одна процедура)

100 грн.
Хемокаустика оргаыв ЛОР-локалiзацiТ

350 грн.

Лкарськи проктологiя

Анальна девульая (без вартостi анестезiТ)

600 грн.
Аргоноплазменна коагуляцiя утворень на шк1р1 промежини та параректальноТ зони (без вартостi анестези)

1200 грн.
Блокада новокаТнова при анальнiй трщин

200 грн.
Видалення полiпiв анального каналу (без вартосл анестезiТ)

1000 грн.
Видалення тромба гемороТдального вузла (без вартостi анестезiТ)

600 грн.
Видалення утворень на шф параректальноТ зони (без вартосл анестезiТ)

700 грн.
Висiчення нориц куприку (без вартостi анестезiТ)

1200 грн.
Виачення одного гемороТдального вузла (без вартосл анестезiТ)

900 грн.
Лазерна вапоризацiя утворень на шцi промежини та параректальноТ зони (без вартосл анестези)

1200 грн.
Лазерна фотокоагуляцiя гемороТдальних вузлiв (без вартостi анестези)

1300 грн.
Параректальне введення лкарських засобiв

300 грн.
Хрурлчне лiкування гострого парапроктиту (без вартосл анестезiТ)

1000 грн.

Лiкарськi: дерматологiя

Дiатермокоагуляцiя утворень на д™нц площею до 1 кв. см. (без вартосл анастези)

280 грн.
Зiшкрiб зi шкiри обличчя на демодекс

150 грн.
Крюдеструфя одного утворення на шк1р1 обличчя (без вартостi анастези)

250 грн.
Крюдеструфя утворень на дiлянцi площею до 1 кв. см. (без вартосл анастези)

200 грн.
Лазерне видалення доброяюсних новоутворень шфи (1-5шт)(без вартостi анастези)

350 грн.
Лфвальний крiомасаж (1 зона)

150 грн.
Лфвання акне, постакне чи гiперпiгментацiТ амбулаторне 1 категори складностi (1 процедура)

500 грн.
Лфвання акне, постакне чи лпертгментаци амбулаторне 2 категори складностi (1 процедура)

600 грн.
ЛюмЫесцентна дiагностика захворювань шфи

120 грн.
Механiчне видалення утворень на шф (крiм обличчя, 1 елемент)

60 грн.
Мехаычне видалення утворень на шкiрi обличчя (1 елемент)

80 грн.
Радюхвильове видалення доброяюсних новоутворень шкiри (1-5шт)(без вартостi анастези)

350 грн.