Хipуpгiчна перев'язка 1 категори cкладноcтi

250 грн
Рейтинг:
112 оценок

Процедури та манопуляцо

Лкарськи хiрургiя

Анестезiя аплкацмна

200 грн.
Анестезiя iнфiльтрацiйна

180 грн.
Анестезiя провщникова

300 грн.
Аргоноплазменна коагуляцiя утворень м'яких тканин (без вартосл анестези)

1000 грн.
Аргоноплазменна коагуляцiя утворень шгари (без вартостi анестези)

550 грн.
Видалення доброякюних утворень м'яких тканин 1 категори складносл (лiпоми, фiброми, атероми, ксантелазми, лгроми до 2 см) (без вартосл анестези)

1000 грн.
Видалення доброякюних утворень м'яких тканин 2 категори складносл (лтоми, фiброми, атероми, лгроми розмiром 2-4 см, або 2-3 утворення до 2 см) (без вартосл анестези)

1400 грн.
Видалення доброякюних утворень м'яких тканин 3 категори складносл цiброаденоми молочноТ залози або утворення бцiьше 4 см) (без вартосл анестези)

3000 грн.
Видалення новоутворень шкiри (1 новоутворення до 1 см без вартосл анестези)

650 грн.
Видалення новоутворень шгари (2-3 новоутворення або одне 1-3 см) (без вартосл анестези)

1100 грн.
Видалення новоутворень шгари (3-5 новоутворень або одне бцiьше 3-х см) (без вартосл анестези)

1450 грн.
Видалення чужорщних лл м'яких тканин 1 категори складносл (без вартосл анестези)

400 грн.
Видалення чужорщних лл м'яких тканин 2 категори складносл (без вартосл анестези)

550 грн.
Дренування гематоми

600 грн.
Зняття ногтьовоТ пластини (без вартосл анестези)

600 грн.
Зняття шцiв

250 грн.
Лазерна вапоризацiя утворень м'яких тканин 1 категори складносл (утворення розмiром до 1 см) (без вартосл

1000 грн.
Лазерна вапоризацiя утворень м'яких тканин 2 категори складносл (утворення розмiром 1 -2 см) (без вартосл

1300 грн.
Лазерна фотокоагуляцiя гнмноТ рани (перев'язка)(без вартосл анестези)

200 грн.
Лкування абсцесу лазерним скальпелем 1 категори складности (абсцес до 3 см)(без вартосл анестези)

700 грн.
Лкування абсцесу лазерним скальпелем 2 категори складности (2 i бтьше абсцеси або абсцес бтьше 3 см)(без вартосл анестези)

1200 грн.
Накладання вторинних шцiв на рану

400 грн.
Накладання пов'язки-компреса

120 грн.
Первинна хiрургiчна обробка рани 1 категори складносл (поверхневi пошкодження шкiри розмiром до 2 см)

380 грн.
Первинна хiрургiчна обробка рани 2 категорiТ складносл (пошкодження шюри та м'яких тканин розмiром 2-4 см)

680 грн.
Первинна хiрургiчна обробка рани 3 категори складносл (пошкодження шюри та м'яких тканин розмiром бтьше 4 см)

900 грн.
Пластика вуздечки язика, губи (без вартосл анестези)

350 грн.
Радюхвильова ексцизiя утвореннь м'яких тканин (без вартосл анестези)

850 грн.
Резефя ыгтя, що врю (без вартостi анестези)

850 грн.
Резегацiя ыгтя, що Bpic, лазерним скальпелем (без вартосл анестези)

900 грн.
Розтин абсцесу 1 категори cкладноcтi (абсцес po3MipoM до 3 см) (без вартосл анестези)

850 грн.
Розтин абсцесу 2 категори складносл (2 i бiльше абсцеси або абсцес 3-5 см) (без вартосл анестези)

1300 грн.
Розтин абсцесу 3 категори складносл (абсцес pозмipом бтьше 5 см) (без ваpтоcтi анестези)

2300 грн.
Склерозування судин при ваpикознiй хвоpобi (1 процедура)

3000 грн.
Склерозування судинних зipочок на дiлянцi 10х10 см

650 грн.
Тканинна пункцмна бiопciя пщ контролем УЗД (пеpедмiхуpова залоза, молочна залоза, м'яю тканини)

1300 грн.
Хipуpгiчна перев'язка 1 категори cкладноcтi

250 грн.
Хipуpгiчна перев'язка 2 категори складносл

350 грн.